DeVilbiss
Binks
Ransburg
Video
 
 
 


» LISTA PRIPADAJUCIH KATEGORIJA


DeVilbiss
DeVilbiss je američki proizvodjač pištolja, pripremnih grupa, posuda pod pritiskom za boje, creva, pribor i ostale opreme za industrijsko farbanje i za refinišing program. DeVilbiss je danas deo Finishing Brands grupacije.


Početkom 21.veka DeVilbiss je pored postojećih tehnologija: konvencional i HVLP, razvio potpuno novu tehnologiju rasprskavanja: Trans-Tech ®. To je superiorna tehnologija Transfer-Efficiency Technology u kojoj je iskorišćenje materijala kojim se farba iznad 65%, sa veoma malim over-spray-em, sa protokom materijala preko 600ml/min i malom potrošnjom vazduha. Tenologija je usaglašena sa izuzetno strogim zahevima Zakona o očuvanju čovekove okoline.

Svi DeVilbiss pištolji imaju CE (evropske) certifikate.

Advance HD pištolj:Ručni pištolji
Automatski pištolji
Pripremne grupe
Pribor
Posude pod pritiskom

Binks
Binks je američka firma zastupljena u svim industrijama širom sveta.

1890 god. Binks je izradom prve mašine za rasprskavanje boje hladnom vodom napravio veliki iskorak u industriji rasprskavanja boja pištoljima.

Uspešna priča počinje u firmi Marshall Flied & Company gde je Joseph Binks radio u kontroli održavanja gde je pronašao, kako se pomoću rasprskavanja mogu bojiti zidovi uz veoma veliku uštedu vremena.
Sa svojim pronalaskom Binks je spasao otvaranje Kolumbijske izložbe 1896 god.

Samo nekoliko dana pre otvaranja izložbe devet od deset izložbenih zrgada nije bilo obojeno, ali Binks je svojim novim izumom rešio problem bojenja.

Danas je Binks-ova tehnologija rasprskavanja boja i drugih materijala prisutna širom sveta praktično u svim branšama, koje vrše bojenje svojih proizvoda. Binks je od 1998. u okviru grupacije ITW Industrial Finishing.

Ručni i automatski pištolji
Pumpe visokog pritiska
Pumpe niskog pritiska
Posude pod pritiskom
Ransburg

Ransburg je najpriznatija i najcenjenija svetska firma za proces elektrostatskog lakiranja. Harold Ransburg je 1940 god. konstruisao i uveo u proces nanošenje boja prvi elektrostatski uređaj – Ransburg 1

Zahvaljujući daljem razvoju 50-tih i 60-tih godina Ransburg je dostigao stepen iskorišćenja boje i do 98%, čime je znatno smanjen gubitak boje pri nanošenju elektrostatskim uređajima. Zbog toga su, kod velikog broja korisnika, u različitim branšama, ostvarene velike uštede u materijalu i smanjeni troškovi proizvodnje, a istovremeno su se zadržali i u okviru zahteva VOC normi.

Danas Ransburg važi kao svetski brend, a na području završne obrade površina bojenjem. Ransburg je vodeći brend za izradu elektrostatskih ručnih i automatskih pištolja, pištolja za nanošenje vodenih lakova, 2K sistema za lakiranje, visoko-rotirajućih zvona i diskova.

Uvećaj sliku


• Ručni elektrostatski pištolji
     - Vazdušno rasprskavanje
     - Airless combi rasprskavanje
     - Čista elektrostatika No2

Automatski elektrostatski pištolji

Aquapack


Uvećaj sliku
Video
Na ovoj stranici su prikazani primeri rada opreme.

Farbanje čelične konstrukcije elektrostatikom RansburgFarbanje sudova automatskim pištoljem Devilbiss Cobra 1:Elektrostatsko farbanje stolica Ransburg Vector AA90 pištoljem:Farbanje unutrašnjih pozicija šporeta elektrostatskim putem:Farbanje metalnih konstrukcija elektrostatskim pištoljem Ransburg Vector AA90:Emajliranje sa DeVilbiss ProLite E pištoljem:Farbanje pogrebne opreme pumpom Binks visokog pritiska:Lakiranje stolica pumpom visokog pritiska Binks MX:Elektrostatsko farbanje čeličnih konstrukcija:Farbanje kovane ograde uređajem Ransburg No2:Elektrostatsko farbanje stolica Ransburg Vector AA90 pištoljem:Ransburg elektrostatsko farbanje:
Ransburg elektrostatsko farbanje nameštaja:
Ransburg elektrostatsko nanošenje vodenih lakova:
Farbanje ograde od kovanog gvožđa pištoljem Ransburg No2:
Farbanje kovanog gvožđa pištoljem Ransburg No2:
Farbanje nameštaja Raptor 2 uredjajem:
Farbanje metalnih delova Raptor 2 uređajem:
Farbanje pogrebne opreme:Saveti
Opšte uputstvo za rad sa elektrostatskim sistemima

U uputstvu su opisani osnovni uslovi koje treba obezbediti za uspešan i bezbedan rad sa Ransburg elektrostatikom.

[2014-02-18]
Opšte uputstvo za lakirere

U uputstvu su opisane osnovne tehnike lakiranja u zavisnosti od predmeta koji se farba.

[2014-02-18]
Referenc lista
[2012-05-14]
Na ovom linku možete preuzeti našu referenc listu u PDF formatu (25kB).
Detaljnije »
Podaci za identifikaciju
[2011-11-24]
U nastavku možete pronaći podatke za identifikaciju našeg preduzeća:
Detaljnije »

FORTUNA d.o.o.
Ul. Save Kovačevića 28
34000 KRAGUJEVAC

Tel./Fax: +381 34 33-44-58
Tel./Fax: +381 34 33-15-93

www.fortuna.rs
office@fortuna.rs

 
 
 
 
  Copyright © 2007 Fortuna d.o.o. All rights Reserved